En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. – Mc. 1:35

De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de Here, zal hen verhoren; Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten. – Jes. 41:17

Wie wil, net als ik, af en toe samenkomen met een groepje christenen in Amsterdam?

Ik zal mijn oproep toelichten.

Ik ben christen, maar het bezoeken van een normale zondagse kerkdienst gaat mij niet goed af. De liederen, de voorbede, de preek... – hebben we vorige week niet precies hetzelfde gedaan? Ik weet dat veel mensen ervan genieten en dat het tot eer van God is, maar zelf ervaar ik niet de blijdschap die ik zou willen.

Veel liever zou ik wekelijks samenkomen met een groepje christenen bij iemand thuis. Gewoon, om te praten, bidden en samen de bijbel te lezen. Een bijbelgetrouw samenzijn met een levend geloof, in Amsterdam. Waarin niet een kerkdienst centraal staat, maar het eenvoudige bijeenkomen van gelovigen rondom de Here Jezus.

Ik heb gezocht naar iets met die eenvoud. Dat zou een huiskring kunnen zijn die niet aan een kerk verbonden is. Of een beginnende gemeente die nog geen zondagse kerkdienst heeft ingesteld. Maar ik heb niets van die aard kunnen vinden.

Wie wil, net als ik, zo'n groepje vormen? Laten we dan kennismaken – en misschien, als God het wil, ontstaat er een bescheiden samenkomst, in Amsterdam, op welke plek er maar gelegenheid voor is.

020k.nl@ NOSPAM gmail.com

- - - - -
Ps: Ik doe deze oproep in eerste instantie anoniem, vanwege privacy, en omdat op internet alles erg lange tijd blijft bestaan.

Delen via WhatsApp

Delen via Facebook